Kabza De Small – Kabza Chant Lyrics

Kabza De Small - Kabza Chant Lyrics

Kabza De Small has really done a lot for the SA music scene and it is good to see that his talents is been appreciated by those he has impacted on. Young Stunna, Nkosazana Daughter, Mthunzi, Nokwazi, Anzo, Mashudu, Murumba Pitch and Tman Xpress teamed up with the king of piano for this hefty banger, “Kabza Chant” and we breakdown this majestic track via the lyrics below.


AdvertisementOn the record, Kabza De Small was been praised for his production versatility. Be warned, It’s not your typical Amapiano offering!

Lyrics
Ngom’khonto( x6)
Yena akavunywe
Kwefika yena,kwashintsha iGame you’culo
Wom’hlaba wonke
Ayi, wonke
Yena abavume
Hlonishwa kabili lensizwa
Hlonishwa kabili
Yabhodla inkosi yom’culo
Hayi bajabula abalaleli
Zadilika iy’bongo zenkosi ubra small
Haibooh! Kwabhodla inkosi yom’culo
Kwaphola izizwe, izizwe bo!
Hayi bajabula abalaleli
Zadilika iy’bongo zenkosi ubra small
Haibooh! Kwabhodla inkosi yom’culo
Kwaphola izizwe, izizwe bo!
Hayi bajabula abalaleli
Zadilika iy’bongo zenkosi ubra small
Haibooh! Kwabhodla inkosi yom’culo
Kwaphola izizwe, izizwe bo!
Khuphuka small
Khuphuka kabza de small, khuphuka mfo kamkhulu
Khuphuka small
Sebekhala ngo kabza De small,emzansi Africa
Woh, emzansi Africa

Sebekhala ngo kabza De small,emzansi
Africa
Hawu wakokota
Sebekhala ngo kabza De small,emzansi
Africa
Khuphuka small, khuphuka kabza
Sebekhala ngo kabza De small,emzansi
Africa
Woh, emzansi Africa
Sebekhala ngo kabza De small,emzansi
Africa
Woh ayi,e-Africa yonke
Sebekhala ngo kabza De small,eMzansi Africa
Woh umhlaba wonke
Sebekhala ngo kabza De small,eMzansi Africa
Khuphuka khuphuka
Sebekhala ngo kabza De small,eMzansi Africa
Woh umhlaba wonke
Sebekhala ngo kabza De small,eMzansi Africa
eMzansi Africa
Sebekhala ngo kabza De small,eMzansi Africa
Khuphuka small
Sebekhala ngo kabza De small,eMzansi Africa
Khuphuka kabza De small, khuphuka mfo kamkhulu

Sebekhala ngo kabza De small,eMzansi Africa
Oh kabza De small
eMzansi Africa kabza De small
Iy’bongo zenkosi ubra small
Hmmm!
Kabza De small eMzansi Africa
Izizwe
Sebekhala….De small
Khuphuka small
Longozi,oh kabza De eMzansi’Ah
Hmmm!
Khuphuka kabza De small, khuphuka mfo kamkhulu
Oh kabza De small eMzansi ‘Ah(ayi)
Uyamazi umsholozi mama
Eh
Saba’um’egena k’yamoshakala
Ngay’bonela ng’yafakaza nam’
Hmmm
Msholozi mama!
Bathi lomfo’kazi wenza ngani
Kutheni abantu besangana ngaye?
Usazo busiswa lo
Heh unothando lo
Unobubele lo
Bath’ukhethiwe lo
Usazo busiswa lo
Heh unothando lo
Unobubele lo
Bath’ukhethiwe lo
Usazo busiswa lo

Bathi’s’balande ngom’khonto
S’ke sidl’elikapondo
Impil’ibe ncono
Iy’nhliziyo zibe mhlophe
S’balande ngom’khonto
S’ke sidl’elikapondo
Impil’ibe ncono
Iy’nhliziyo zibe mhlophe
Uyinkosi,munikeni is’hlalo sob’khosi
Abanye bam’biza umsholozi
Maye! Uyingozi
Uyinkosi, munikeni is’hlalo sob’khosi
Abanye bam’biza umsholozi
Maye! Uyingozi
Ziyawa iy’ndonga ze Jericho
Ziyawa,ziwiswa ngu kabza De small
Uyinkosi, munikeni is’hlalo sob’khosi
Abanye bam’biza umsholozi
Maye! Uyingozi
Uyinkosi, munikeni is’hlalo sob’khosi
Abanye bam’biza umsholozi
Maye! Uyingozi

Ziyawa iy’ndonga ze Jericho
Ziyawa,ziwiswa ngu kabza De small
Sebekhala ngo kabza De small,eMzansi Africa
Woh, eMzansi Africa
Sebekhala ngo kabza De small,eMzansi Africa
Hawu wakokota
Sebekhala ngo kabza De small,eMzansi Africa
Khuphuka small khuphuka kabza
Sebekhala ngo kabza De small,eMzansi Africa
Sebekhala ngo kabza De small ayi
Motha,mvulane,khathide,Nongombili,Mdlalose
Uyeheni!
Wena owahamba ngemvula, Jojo lika sobhuza
Uyeheni
Ingabe uyamazi umulando
Inkosi uTa small,bamubabaza bonke
Animubongelele!
Esaphila,esadla nhlamvana
Mzansi sukuma
Animubongelele!
Esaphila,esadla nhlamvana
Mzansi sukuma
Animubongelele!
Esaphila,esadla nhlamvana
Mzansi sukuma
Animubongelele!
Esaphila,esadla nhlamvana
Mzansi sukuma

Yini unamalini
(Harmonzing)
Mfana lo anga change,o,a teka inkwasho
(Harmonzing)

Bamu tiba, bamu saba inkwai
Tsonga lyrics
Shikwembu leshi,nimahloli nga kabza De small
Ayi jimasingita
Hi last number,nibulabula nga yena
Nimahloli nga kabza De small
Tsonga lyrics
Vaku kabza the small,ku hla machangana ya rila ngopfu
Tsonga lyrics
Khuphuka small
Khuphuka kabza De small, khuphuka mfo kamkhulu
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Woh, eMzansi Africa
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Hawu wakokota
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Khuphuka small, khuphuka kabza
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Woh, eMzansi Africa
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Woh ayi, e-Africa yonke
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Woh umhlaba wonke
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Khuphuka khuphuka
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Woh umhlaba wonke
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
eMzansi Africa
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Khuphuka small
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa (x3)
Sithi hayede!

Umfo kaMotha
Ngiyam’shweleza ela’
Osak’bangisa is’hlalo sob’khusi
Phela uwena inkosi
Mina ang’yena umuntu oshesha uk’vuma
Ngapha ushisisw’okwe nyanga egqumayo
That’s why ng’hloniph’ushuni wakho odulayo
Ang’yena umuntu oshesha uk’vuma
Wena aw’yona I type e-aima uk’vunywa
Ngapha ushisisw’okwe nyanga egqumayo
That’s why ng’hloniph’ushuni wakho odulayo
Ngithi giyelani inkosi ye piano
Yena umfo kaMotha eqoba ilandela nemilando
Phunyuka sebabam’phethe nangezandla abo pilato
Ethi namhlanje bafana ak’lona ilanga lam;no!
Mina bengithand’ uku’bonga bru
Kazi ushun’onjena uw’thola ku?
Law’thinta khona k’yaphola bru
Eh, uw’thola amanxeeba bru
Mina bengithand’ uku’bonga bru
Kazi ushun’onjena uw’thola ku?
Law’thinta khona k’yaphola bru
Us’thola amanxeba bru
Ake ning’nikeni indlela nami ngithi
Ukumbabaz’okweshum’elok’hlala phansi
Bakhuluma ngithi bayamazi,
Wothi ngin’xoxele indaba eningayazi
Iskhondlakhonda esehlul’abantu
Bathi bazi umculo wabaphansi
Ngoshuni labant’abadlala ngegeja
Kuziliwe kohlukana imali in phansi
Othi aken’vume
Indoda enkulu le (x4)
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Woh eMzansi Africa
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Woh, eMzansi Africa
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Hawu wakokota
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Khuphuka small, khuphuka kabza
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Woh eMzansi Africa
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Woh ayi, e-Africa yonke
Sebekhala ngo kabza De small, eMzansi Africa
Khuphuka small
Ngom’khonto (x10)

Tags:Related Posts

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*